Obecný úrad

Obecný úrad

072 41 Vyšné Remety 112

tel:  +421 56 6595 239   sekretariát

+421 905 944 570    starosta obce

e-mail: vysneremety@lekosonline.sk

Starosta obce –  Ing. Martin Dolinič

Administratívna pracovníčka – Jana Dupejová Mgr.

Obecné zastupiteľstvo :

Miloš Tomko -zástupca starostu

Jaroslav Timočko

Viera Vojčeková Mgr.

Miroslav Lazúr

Michal Pliška

Úradné hodiny:

Každý pracovný deň v čase   08:00 – 14:00

Pracovná doba:

P:  07:30 – 12:00     13:00 – 15:30

U:  07:30 – 12:00     13:00 – 15:30

S:  07:30 – 12:00     13:00 – 17:00

Š:  07:30 – 12:00     13:00 – 15:30

P:  07:30 – 12:00     13:00 – 14:00