Aktuality

 

Výberové konanie


 

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy


Harmonogram testovania COVID – 19 dňa 23.1.2021 Vy šné Remety[172944]


Oznámenie o prevádzke MŠ

——————————————————————————————————————–

V mesiaci september 2020 bola ukončená rekonštrukcia  budovy Požiarnej zbrojnice zbrojnice, pozostávajúcej zo zateplenia obvodového plášťa zbrojnice a stropov, realizácie novej fasády, či osadenia plastových okien a dverí. Bola osadená nová segmentová brána. Rekonštrukciu budovy sprevádzala aj kompletná rekonštrukcia strechy, ktorú tvorilo zhotovenie nového obvodového venca , novej konštrukcie strechy vrátane  nového latovanie a položenie novej strešnej krytiny. Bola zrealizovaná nová elektroinštalácia , nové omietky a podlahy vo vnútorných priestoroch budovy. Cena diela predstavovala sumu 37 246,16 s DPH. Finančné prostriedky na vo výške 30 000,- eur boli formou dotácie poskytnuté z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , naša spoluúčasť vo výške 7 246,16 eur bola hradená z vlastných a úverových zdrojov.  Priestory zrekonštruovanej budovy požiarnej zbrojnice poskytli optimálne podmienky i pre garážovanie hasičského automobilu značky Iveco v hodnote 114 813,00 eur , ktorý získala Obec Vyšné Remety v roku 2019

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————-

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Vyšné Remety za rok 2019

Odvoz komunálneho odpadu rok 2020