VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2022
VZN 1/2022 o poplatkoch za tko
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 1/2022 o poplatkoch za tko
15.12.2022
VZN 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ
15.12.2022
VZN 3/2022 o ostatných poplatkoch v obci
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 3/2022 o ostatných poplatkoch v obci
15.12.2022
VZN 4/2022 o organizácii miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 4/2022 o organizácii miestneho referenda v obci
15.12.2022
VZN 5/2022 o určení času predaja
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 5/2022 o určení času predaja
15.12.2022
VZN 6/2022 o zakázaných činnostiach na území obce
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 6/2022 o zakázaných činnostiach na území obce
15.12.2022
VZN 7/2022 o názvoch ulíc
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN 7/2022 o názvoch ulíc
1.8.2019
VZN 2-2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobie
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2019
Názov VZN 2-2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobie
1.8.2018
VZN o ostatných poplatkoch 2-2018
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2018
Názov VZN o ostatných poplatkoch 2-2018
1.8.2018
VZN-na-rok-2019-o-DzN 1-2018
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2018
Názov VZN-na-rok-2019-o-DzN 1-2018
1.8.2016
VZN 2/2015 o dani za psa, dani za užívanie ver.priestr, miestny poplatok za komunálne odpady
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 2/2015 o dani za psa, dani za užívanie ver.priestr, miestny poplatok za komunálne odpady
1.8.2016
VZN 3/2015 o ostatných poplatkoch obce
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 3/2015 o ostatných poplatkoch obce
1.8.2016
VZN 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
1.8.2016
VZN 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšné Remety
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšné Remety
1.8.2016
VZN 2-2016 – spol.školský obvod
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 2-2016 – spol.školský obvod
1.8.2014
VZN č. 6-2014 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2014
Názov VZN č. 6-2014 o miestnej dani z nehnuteľností
1.8.2014
VZN č.7-2014 daň za psa, miestny a komunálny poplatok
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2014
Názov VZN č.7-2014 daň za psa, miestny a komunálny poplatok
1.8.2014
VZN č.8-2014 o ostatných poplatkoch obce
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2014
Názov VZN č.8-2014 o ostatných poplatkoch obce
1.8.2013
VZN č. 1-2013 o miestnej dani z nehnuteľností na rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2013
Názov VZN č. 1-2013 o miestnej dani z nehnuteľností na rok 2014
1.8.2013
VZN č.2- 2013 Daň za psa a ostatné poplatky na r 2014
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2013
Názov VZN č.2- 2013 Daň za psa a ostatné poplatky na r 2014