Dokumenty - Urbárska spoločnosť Vyšné Remety, pozemkové spoločenstvo
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
19.6.2023
Zoznam podielnikov
Detail dokumentu
Dátum 19.6.2023
Názov Zoznam podielnikov
1.4.2022
Záznam z vykonaného štátneho dozoru Okresným úradom Michalovce
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2022
Názov Záznam z vykonaného štátneho dozoru Okresným úradom Michalovce
1.4.2022
Stanovy Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Vyšné Remety
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2022
Názov Stanovy Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Vyšné Remety
1.4.2022
Zmluva o pozemkovom spoločenstve Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Vyšné Remety
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2022
Názov Zmluva o pozemkovom spoločenstve Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Vyšné Remety