Regionálna nemocnica

Regionálna nemocnica n.o.

Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
Riaditeľ nemocnice: MVDr. Marián PETRO
telefón ústredňa: +421 56 652 23 96 alebo +421 56 652 23 97
telefón: +421 56 652 22 70
e-mail: nsp_sobrance@stonline.sk

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. otvorila 1.12.2008 Domov dôchodcov (teraz Zariadenie pre seniorov) a Zariadenie opatrovateľskej služby

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: +4215 56  652 2396, 652 2397, klapka 349.

V prípade záujmu o umiestnenie v Zariadení pre seniorov alebo v Zariadení opatrovateľskej služby nájdete viac informácií v nižšie umiestnených súboroch: