VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.8.2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 3/2011 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia prístroje, miestný poplatok za odpady a drobné stavebné odpady a ostatné miestné poplatky na kalendárny rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2012
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 3/2011 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia prístroje, miestný poplatok za odpady a drobné stavebné odpady a ostatné miestné poplatky na kalendárny rok 2012
Prílohy
faf1c_vzn-3.pdf
1.8.2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 4/2011 o ostatných poplatkoch obce na kalendárny rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2012
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 4/2011 o ostatných poplatkoch obce na kalendárny rok 2012
Prílohy
05fe1_vzn4.pdf
1.8.0212
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 1.8.0212
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
Prílohy
1b546_vzn-2.pdf