Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 202215.02.202232b07_plan-hk-na-1-polrok-2022 (1).doc