Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdaj30.11.202215.12.20221dd90_Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdaj.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2023 - príjem30.11.202215.12.20223aae2_Návrh rozpočtu na rok 2023 - príjmy.pdf
Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ14.11.202217.11.202263911_Pozvánka na ustanovujúce OZ 16.11.2022 (1).docx63911_
Pozvánka na zasadnutie OZ 30.09.202205.10.202236b88_Pozvánka OZ 25.02.2020.docx
Oznam o zrušení zasadnutia OZ29.09.202203.10.2022 Obec Vyšné Remety oznamuje, že starosta obce Ing. Martin Dolinič, zo zdravotných dôvodov zrušil plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dnes 29.09.2022. O náhradnom termíne zasadnutia OZ Vás budeme informovať.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva26.09.202230.09.202284d2c_Pozvánka OZ 25.02.2020.docx
Výberové Konanie - Riaditeľka MŠ Vyšné Remety03.06.202203.06.202258531_Výberové konanie - riaditeľka MŠ Vyšné Remety.pdf
Návrh Záverečného účtu za rok 202120.04.202220.05.20224454e_záverečný účet 2021 (1).doc
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Vyšné Remety za rok 202128.02.202228.02.2022Úroveň vytiredenia odpadov v obci Vyšné Remety za rok 2021 je 37,99 %.
Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva13.12.202114.12.2021f15a3_Pozvánka OZ.docx
Program rozvoja obce Vyšné Remety 2017 - 202213.12.202113.12.2021820c9_PRO_Vysne_Remety.pdf
Návrh rozpočtu 2022 - Výdaj30.11.202130.11.2021e36df_Návrh rozpočtu 2022 Výdaj.pdf
Návrh rozpočtu 2022 - Príjem30.11.202130.11.202133a40_Návrh rozpočtu 2022 Príjem.pdf
Správne konanie24.11.202124.11.2021Oznámenie a pozvánkaed2a2_Oznámenia a pozvánka.doc
NÁVRH VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.18.10.202118.10.20212f4a8_Návrh VZN č. 1-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.odt
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov20.09.202120.09.20212f38c_Oznámenie.docx
Národný projekt – Zlepšenie prístupu obetí trestných činov01.08.202001.08.20203dc9d_Národný-projekt-Zlepšenie-prístupu-obetí-trestných-činio-k-sl.pdf
REFERENDUM 202315.11.20228be69_ROZHODNUTIE.pdf8be69_emailova adresa na doručovanie.docx67733_Informácia pre voliča.pdf
Záverečný účet za rok 202109.06.2022c4899_Záverečný účet za rok 2021.pdf
Pozvánka na zasadnutie Obecnéh zasupiteľstva dňa 08.06.202206.06.20228a4a8_Pozvánka OZ 25.02.2020.docx