Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Záverečný účet obce za rok 202226.05.202310.06.2023aa6be_záverečný účet 2022 (1).doc
Návrh Záverečného účtu za rok 202211.05.202326.05.2023a93ce_záverečný účet 2022 (1).doc
Výbeorvé konanie na miesto Hlavného kontrolóra obce Vyšné Remety02.03.202302.03.20235a952_Výberové konanie.docx
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 02.03.202328.02.202328.02.20235f535_Pozvánka OZ.docx
Výpočet vytriedenia odpadu za rok 202224.02.202324.02.2023fed4f_Výpočet vytriedenia odpadu 2022.PNGfed4f_
Pozvánka na OZ dňa 15.12.202212.12.202201.01.1970e4b88_Pozvánka OZ.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/202215.12.202231.12.2022510bf_VZN 72022 ulice .docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/202215.12.202231.12.20224e3ba_VZN 62022 o zakázaných činnostiach.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/202215.12.202231.12.20226a577_VZN 52022 prevádzkový čas.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/202215.12.202231.12.20225e922_VZN 42022 ref.docx
Všeobecne závävné nariadenie č. 3/202215.12.202231.12.2022f8563_VZN 32002 o poplatkoch.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/202215.12.202231.12.2022d5ae9_VZN 22022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ.doc
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/202215.12.202231.12.20229262c_VZN 12022 Daň-za-psa-a-ostatné-poplatkydoc.doc
Návrh VZN č. 7/2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev30.11.202215.12.2022e85a8_VZN 72022 ulice .docx
Návrh VZN č. 6/2022 o zakázaných činnostiach v obci30.11.202215.12.20229f3a9_VZN 62022 o zakázaných činnostiach.docx
Návrh VZN č. 5/2022 o určení pravidiel času predaja30.11.202215.12.2022ed9ab_VZN 52022 prevádzkový čas.docx
Návrh VZN č.4/2022 o organizácií miestneho referenda30.11.202215.12.20226e0a6_VZN 42022 ref.docx
Návrh VZN č. 3/2022 o poplatkoch v obci30.11.202215.12.2022c5f2f_VZN 32002 o poplatkoch.docx
Návrh VZN č. 2/2022 o určení príspevku v MŠ30.11.202215.12.2022a7c7b_VZN 22022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ.doc
Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach30.11.202215.12.2022ca931_VZN 12022 Daň-za-psa-a-ostatné-poplatkydoc.doc